Khuyến mãi

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi 323 lít 2 cánh R-B340EGV1
-24%

Tủ lạnh Hitachi 323 lít 2 cánh R-B340EGV1

9,650,000₫ 12,750,000₫
-24%
Tủ lạnh Hitachi 323 lít R-B340PGV1 Tủ lạnh Hitachi 323 lít R-B340PGV1
-25%

Tủ lạnh Hitachi 323 lít R-B340PGV1

9,150,000₫ 12,200,000₫
-25%
Tủ lạnh Hitachi 356 lít Inverter R-B375EGV1 Tủ lạnh Hitachi 356 lít Inverter R-B375EGV1
-24%

Tủ lạnh Hitachi 356 lít Inverter R-B375EGV1

10,250,000₫ 13,500,000₫
-24%
Tủ lạnh Hitachi 396 lít Inverter R-B415EGV1 Tủ lạnh Hitachi 396 lít Inverter R-B415EGV1
-20%

Tủ lạnh Hitachi 396 lít Inverter R-B415EGV1

11,850,000₫ 14,880,000₫
-20%
Tủ lạnh Hitachi 569 Lít 4 cửa Inverter WB640VGV0(GMG) Tủ lạnh Hitachi 569 Lít 4 cửa Inverter WB640VGV0(GMG)
-8%

Tủ lạnh Hitachi 569 Lít 4 cửa Inverter WB640VGV0(GMG)

30,900,000₫ 33,500,000₫
-8%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít R-H310PGV7 (BBK) Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít R-H310PGV7 (BBK)
-13%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít R-H310PGV7 (BBK)

7,990,000₫ 9,150,000₫
-13%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít R-H310PGV7 BSL Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít R-H310PGV7 BSL
-13%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít R-H310PGV7 BSL

7,990,000₫ 9,150,000₫
-13%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK
-9%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK

16,750,000₫ 18,500,000₫
-9%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK
-21%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK

19,750,000₫ 25,000,000₫
-21%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK
-15%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK

21,650,000₫ 25,500,000₫
-15%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 (GCK) Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 (GCK)
-20%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 (GCK)

25,500,000₫ 32,000,000₫
-20%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GMG Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GMG
-20%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GMG

25,500,000₫ 32,000,000₫
-20%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 (GBK) Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 (GBK)
-9%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 (GBK)

31,290,000₫ 34,500,000₫
-9%

Sản phẩm đã xem